Het is een ongemakkelijk gesprek voor deze gevangenen als ze door jonge kinderen worden ondervraagd en moeten uitleggen waarvoor ze zo lang moeten vastzitten. Bekijk het hieronder: