44 vluchtelingen raken hun verblijfsvergunning in België kwijt nadat ze in de afgelopen anderhalf jaar op vakantie gingen. En wel naar het land waar ze vandaan gevlucht waren. Het gaat hierbij met name om vluchtelingen uit Irak en Afghanistan.

Wanneer vluchtelingen, die asiel in België hebben gekregen, tijdelijk teruggaan naar hun land van herkomst, gaat er bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen een belletje rinkelen. In totaal werden er in het afgelopen anderhalf jaar 118 dergelijke gevallen onderzocht, waarbij nu bij 44 mensen hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken verduidelijkt: “Er is een verschil tussen iemand die even over en weer vliegt voor een begrafenis of om papieren te regelen en iemand die daar voor drie maanden met vakantie is. In dat laatste geval kan er nog moeilijk sprake zijn van een gevaarlijke situatie.”