De politie houdt regelmatig strafbare feiten buiten de boeken. Ook adviseren agenten burgers om geen aangiften te doen en noteren ze zaken als ‘opgelost’ terwijl die dat niet zijn.  Dat stelt het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van een enquête onder leden van de Nederlandse Politiebond (NPB). Bijna 1500 agenten deden mee aan het onderzoek. Verder hield Investico interviews met tientallen agenten. Het onderzoek is gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Creatief boekhouden

Agenten voelen zich deels gedwongen tot ‘creatief boekhouden’ door de systemen waarmee ze werken, zeggen ze. Maar ze werken ook bewust mee aan het manipuleren van de criminaliteitscijfers, vaak onder druk van leidinggevenden. Meer dan de helft van de agenten die betrokken is bij het registreren van criminaliteit, maakt mee dat misdrijven onterecht onder een andere categorie in de boeken worden gezet. De meeste agenten zeggen dat er een hoger aantal opgeloste misdrijven wordt aangegeven dan daadwerkelijk het geval is.

Onderzoek

Volgens korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie zijn ze van plan een onderzoek in te stellen naar de bevindingen. “Ik ga hierover in gesprek met de collega’s en hun leiding. Daarna maak ik de balans op”, zegt hij. Hij zegt dat er een grens wordt overschreden als agenten inderdaad de fouten onjuist registreren. “Collega’s kunnen dat melden, bij een vertrouwenspersoon en desnoods bij mij. Dat heb ik ook gemeld.”

Bekijk de video hieronder voor meer informatie over het onderzoek: