Het verspreiden van naaktfoto’s van derden kan ervoor zorgen dat jij straks 2 jaar de cel in moet!

Minister van Justitie gaat wraakporno nu harder aanpakken en heeft bekend gemaakt in een voorstel om de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit te versterken. Dat is als advies voorgelegd aan onder meer het Openbaar Ministerie de Raad voor de Rechtspraak.

Het kan dan gaan om een enkele foto die circuleert in de groepsapp op school, of om filmpjes die online worden gezet. ,,We gaan heel duidelijk maken dat dit gewoon strafbaar is. Dit zijn strafbare feiten”, licht de minister zijn plannen toe.

Bij de aangetroffene overheerst vaak een schaamte en ook onmacht. Want het materiaal dat online staat is vaak moeilijk te verwijderen.

Daarbovenop heeft de politie vaak te weinig mogelijkheden om de daders aan te pakken. Wraakporno staat nu nog niet in het wetboek van strafrecht. Als het aan de minister ligt, verandert dat begin 2019.

Verbod

Tevens het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld wordt harder aangepakt als het aan de minister ligt. De maximale gevangenisstraf daarvoor wordt verdubbeld naar twee jaar.

Daarnaast is het zogenoemde pooierverbod verder uitgewerkt. Wie als bijvoorbeeld chauffeur of bodyguard hand- en spandiensten verleent aan de illegale prostitutie, kan daarvoor straks maximaal vier jaar de gevangenis ingaan.

Bekijk ook: