Uit onderzoek van de Society for Public Health en de Young Health Movement is gebleken dat Instagram een schadelijk effect heeft op de mentale gezondheid van jongeren. Facebook, Twitter en Snapchat hebben ook een negatieve impact. Wat opvallend is, is dat YouTube juist een positieve invloed zou hebben op jongeren tussen de 14 en 24 jaar.

1479 jongeren hebben een vragenlijst ingevuld over de sociale mediakanalen.  De vragenlijst ging over angstgevoelens, eenzaamheid, zelfbeeld, pesterijen en angst om iets te missen. Instagram scoort in alle categorieën slecht. Facebook, Twitter en Snapchat scoren hier ook niet goed op.

YouTube scoort wel slecht op slaapgedrag, maar scoort wel goed op punten als zelfexpressie, emotionele steun etc. Deze psycholoog legt meer uit: