We willen allemaal dat iedereen gelijk wordt behandelt, dat elk mens dezelfde rechten heeft. Welke ras je hebt, dat moet van ondergeschikt belang zijn, helaas is dat niet altijd het geval. Een school in het Noordwesten van Zuid-Afrika krijgt veel kritiek, omdat de zwarte kinderen in de klas werden gescheiden van de witte kinderen. Op hun eerste schooldag nog wel, dit is onacceptabel.

De leerkracht koos hiervoor op basis van wie de Engelse en Afrikaanse taal machtig zijn.De klassenfoto is viral gegaan, je ziet lachende witte kinderen en linksachter zie je vier zwarte kinderen. Op dit moment wordt onderzocht of de foto echt is en als de foto inderdaad gemaakt is, dan zal de onderwijsdeskundige dit nauwkeurig onderzoeken. Een moeder van een van de kinderen zei dat de zitplekken van te voren al waren gekozen: ‘’Toen ik in de ochtend daar aankwam, stonden er al namen op de bureaus.’’

Volgens Sello Lehari, lid van de inrichtende schoolraad, moet het incident onderzocht worden. ‘We aanvaarden de verklaring van de leerkracht niet.’ Ondertussen hebben meerdere witte ouders hun kind van school gehaald, omdat ze bang waren voor de veiligheid van hun kinderen, nu er protesten zullen plaatsvinden aan de schoolpoort.

Lehari is diep teleurgesteld en geschrokken, hij wijst op de Zuid-Afrikaanse grondwet die discriminatie op basis van ras verbiedt. Er zullen harde maatregelen worden getroffen tegen de overtreders. Racisme wordt niet getolereerd door het Afrikaans Nationaal Congres, de nationalistische partij.

Hieronder hebben ze het erover, check het: