Skip to main content

Er is een unieke samenwerking ontstaan tussen de Nederlandse Redlex en de Russische Роман Зомби met als resultaat het nummer “Zwarte Snapback”. Beluister deze track en beschouw dit als een culturele verrijking!