Dit zeggen Wetenschappers over Paddo’s en Magic Truffels

Psychedelica als paddo’s en magic truffels staan bij wetenschappers in de spotlights. Dat komt omdat we langzamerhand ontdekken dat mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van deze potente psychedelica. Eén van de gevolgen van de diverse onderzoeken naar de medicinale waarde van paddo’s, is dat het meer in het nieuws komt en dat er zelfs documentaires als “Have a good trip” en een paddo aflevering van “The Goop Lab” op Netflix staan. Tijd dus om te bekijken waar het onderzoek nu staat en wat de toekomst kan bieden.

Wat zijn paddo’s?

Zowel paddo’s (ook wel magic mushrooms genoemd) als magic truffels zijn soorten schimmels die van nature de psychoactieve stof psilocybine bevatten. “Paddo’s” zijn de bovengronds-groeiende paddenstoelen en truffels de zwamvlokken die ondergronds groeien. Door een gaatje in de wet op het verbod van paddo’s in 2008 is de verkoop en het bezit van paddenstoelen die psilocybine bevatten verboden, maar magic truffels niet. Ook mogen zogenaamde growkits worden verkocht, waarmee je zelf paddo’s kunt kweken die dan dienen voor eigen gebruik.

Paddo’s verboden

Het verbod op paddo’s is het resultaat van enkele incidenten met toeristen tussen 2006 en 2008. Door onverantwoordelijk gebruik van paddo’s zijn er ongevallen voorgekomen, maar de details rondom die ongevallen zijn onduidelijk. Zo is niet bekend of ook alcohol en andere drugs in het spel waren.

Hoe werken paddo’s?

De hoofdzakelijke werkzame stof, psilocybine, wordt in het lichaam omgezet in psilocine. Deze stof leidt bij een lage dosering tot een gevoel van welbehagen, verbondenheid met anderen en een toegenomen gevoeligheid voor muziek, kleur en vorm. Bij een hogere dosering ontstaan daar ook visuele en auditieve vervormingen bij. Alles wordt kleurrijker en complexe patronen worden zichtbaar. Ook denkpatronen worden doorbroken, waardoor er ruimte voor verbeelding en creativiteit ontstaat. Een zogenaamde ‘heroïsche dosis’ leidt in een goede setting en onder begeleiding van een nuchtere tripsitter vaak tot een gevoel van eenwording met objecten of zelfs het universum. Maar deze ervaringen zijn slechts een gemiddelde van anekdotes van talloze ervaringsdeskundigen – psychonauten, worden ze ook wel genoemd.

Paddo’s en andere psychedelica liggen onder de wetenschappelijke loep, omdat is opgemerkt dat ze naast een kleurrijke ervaring, ook van therapeutische waarde kunnen zijn bij aandoeningen als depressie, angst voor overlijden en verslavingen. De Johns Hopkins Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten staat aan het roer van dit onderzoek en publiceerde sinds 2000 meer dan 60 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen rondom psychedelica. Hier volgt een greep uit de belangrijkste bevindingen:

Psilocybine geeft langdurige positieve effecten

Uit het eerste onderzoek (2006 en 2008) sinds de jaren ‘70, blijkt dat psilocybine aanhoudende positieve effecten produceert. 67% van deelnemers die niet eerder drugs hebben gebruikt, geeft aan dat een ervaring met de werkzame stof in paddo’s en truffels één van de vijf meest betekenisvolle ervaringen in hun leven is. Eén sessie met psilocybine leidt tot een verbeterde stemming, houding en gedrag die ten minste 14 maanden na de sessie nog voelbaar zijn. 64% van de deelnemers gaf aan dat ze beter in hun vel zitten of meer voldoening uit het leven halen.

Meetbare mystieke ervaringen met paddo’s

Een psychologisch onderzoek uit 2012 en 2015 toont aan dat gebruik van psilocybine in paddo’s en magic truffels kan leiden tot mystieke of spirituele ervaringen. Als mensen tijdens een trip een mystieke ervaring hebben, is dat een betrouwbare indicator dat het leven van de gebruiker op lange termijn in positieve zin zal veranderen. Dat geldt voor zowel verslaafden aan roken als ernstig zieke patiënten, maar ook gezonde mensen die in een niet-therapeutische omgeving psilocybine hebben gebruikt.

Paddo’s en stoppen met roken

In 2014 en 2017 toonde wetenschappers aan dat 80% van de deelnemers die wilde stoppen met roken, zes maanden na een ervaring met psilocybine geen sporen van tabak in het lichaam hadden. Dat is succesvoller dan gebruikelijke methoden om te stoppen met roken. En zonder psilocybine? Dat werd gecontroleerd met een controlegroep. Minder dan 35% van die deelnemers bleek na zes maanden niet te hebben gerookt.

Paddo’s in de palliatieve zorg bij kankerpatiënten

De meest grootschalige en rigoureuze studie naar de waarde van psilocybine in de palliatieve zorg werd in 2016 voltooid. Daarin komt naar voren dat één enkele toediening van psilocybine aan terminale kankerpatiënten leidt tot sterke en langdurige daling van depressie en angst (voor de dood). De resultaten van dit onderzoek liggen aan de basis voor toelating van verdere proefbehandelingen in Amerika en in Europa.

Paddo’s in Amerika mogelijk niet langer verboden

Omdat de effectiviteit van psilocybine uit paddo’s en magic truffels aantoonbare medische waarde heeft, heeft het team van Johns Hopkins in 2018 beschikbare bewijslast onderzocht waarom psilocybine verboden zou moeten zijn. Het team heeft als suggestie om psilocybine uit de Schedule I controlled substances te halen en onder Schedule IV in te delen, zodra het wordt goedgekeurd als medicijn.

In de V.S. komt Schedule I overeen met de Nederlandse Lijst 1 van de Opiumwet. Onder Schedule IV staan geneesmiddelen als valium, xanax en diazepam, die aanzienlijk minder verslavingsgevoelig zijn dan illegale drugs als heroïne, crack, GHB en crystal meth. In enkele Amerikaanse steden zoals Denver, Oakland en Santa Cruz zijn paddo’s inmiddels gedecriminaliseerd. In Nederland is het zelf paddo’s kweken met bijvoorbeeld paddo growkits legaal, maar ook de (online) verkoop van gebruiksklare magic truffels. In Nederland staan paddo’s op Lijst 2 van de Opiumwet (gereguleerd). De werkzame stoffen van de paddenstoelen, psilocybine en psilocine staan op Lijst 1 (verboden).

Paddo’s en de hersenactiviteit

In 2020 zijn bevindingen uit een eerder onderzoek naar de lange termijn effecten op de hersenfunctie geanalyseerd. Resultaten suggereren dat psilocybine de emoties stimuleert en dat de hersenplasticiteit toeneemt. Het aantal onderlinge verbindingen in de hersen nam zowel na een week als na een maand van gebruik van psilocybine toe.

Nieuw inzicht in hoe paddo’s werken

Psilocybine in paddo’s en magic truffels zorgt voor kleine aanpassingen in het claustrum, een dun stukje grijze materie in de hersen dat alle delen van de hersenen met elkaar verbindt. Deze aanpassingen leiden tot het tijdelijk onderbreken van de normale functies van het default mode network en gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de aandacht en het schakelen tussen verschillende taken. Het default mode network is een verzameling gebieden in de hersenen die ons normale gedachtenpatroon in stand houdt. Dit werd in 2020 waargenomen bij 15 deelnemers die na inname van psilocybine werden bekeken onder een fMRI scan.

Paddo’s verminderen drugsgebruik

Je zou misschien zeggen dat paddo’s verslavende drugs zijn. Psychedelica als paddo’s, magic truffels, LSD, peyote en ayahuasca hebben als bijwerking dat je er zeer snel een lichamelijke tolerantie voor opbouwt [1]. Dat wil zeggen dat je een dag of twee dagen later aanzienlijk meer van nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Daar komt bij dat een ervaring met psilocybine of andere genoemde psychedelica nogal intens is en dat je niet staat te popelen om na je trip nog eens een dosis te nemen. Het verwerken van de gedachten en gevoelens die opkomen tijdens een trip heeft tijd nodig. De combinatie van deze twee gegevens zorgen ervoor dat paddo’s bijvoorbeeld, nauwelijks verslavend werken. Bovendien komt een verslaving aan het gebruik van paddo’s niet voor. [2] Alle eerder genoemde studies zijn dan ook uitgevoerd met één enkele dosis psilocybine.

In een recente publicatie (2020) [3] wordt samengevat dat mensen minder cannabisproducten als wiet of hasj, opioïden en stimulerende drugs gebruiken na een ervaring met psychedelica. Dat zijn de bevindingen uit een online vragenlijst die 444 mensen uit verschillende landen hebben ingevuld. Deze mensen hadden gemiddeld een 4,5 jaar durende voorgeschiedenis van problematisch drugsmisbruik. 69% van de respondenten gaven aan niet langer problematisch verslaafd te zijn aan cannabis, opioïden of stimulerende drugs.

Toekomstig onderzoek

Al deze bevindingen leiden tot meer onderzoek met één doel: is het terecht dat paddo’s en magic truffels verboden zijn? Of ligt het verantwoord gebruik van deze smartdrugs als medicijn of zelfhulpmiddel meer genuanceerd? In de toekomst zal de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit onderzoeken of psilocybine effectief is als therapie bij een opioïdeverslaving, bij PTSS (post-traumatisch stress syndroom), chronische ziekte van Lyme, anorexia en overmatig alcoholgebruik bij depressieve mensen. Wie weet wat daaruit ontstaat.

Vanzelfsprekend dienen we respectvol om te gaan met deze krachtige natuurlijke substantie. Het is verstandig om met een aantal factoren rekening te houden. Het berekenen van de juiste paddo’s of truffels dosering is bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. De paddenstoelen en truffels niet in een publieke ruimte nuttigen als vermaak, maar juist in besloten groep. En natuurlijk een nuchtere en liefst ervaren tripsitter. Die verzorgt de veiligheid en begeleidt de trip.