Leonardo DiCaprio’s Earth Alliance heeft 5 miljoen euro gegeven om het Amazoneregenwoud te beschermen en behouden na de hevige branden die er al weken woeden.

DiCaprio reageerde zelf in een post: “Nadat zondag het noodfonds ten behoeve van het Amazonewoud is opgericht, werkt Earth Alliance samen met lokale partners en verschillende gemeenschappen om hen te steunen in het beschermen van leefgebieden aldaar.”


“Het fonds doneert geld aan vijf verschillende organisaties in het gebied. Earth Alliance zet zich in om de natuur te beschermen. Wij zijn zeer bezorgd over de huidige crisis in de Amazone, waarmee onderstreept wordt hoe belangrijk de delicate balans tussen het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van de daar levende volkeren is”

Zo meent hij dat er meer dan bidden nodig is en iedereen wat kan doen:
De longen van de aarde staan ​​in vlammen. De Braziliaanse Amazone – de thuisbasis van 1 miljoen inheemse mensen en 3 miljoen soorten – brandt al meer dan twee weken achter elkaar. Sinds begin dit jaar zijn er 74.000 branden in de Braziliaanse Amazone geweest – maar liefst 84% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (National Institute for Space Research, Brazilië). Wetenschappers en natuurbeschermers schrijven de versnellende ontbossing toe aan president Jair Bolsonaro, die een open uitnodiging aan houthakkers en boeren uitbracht om het land te ontruimen na zijn aantreden in januari.⁣

Het grootste regenwoud ter wereld is een cruciaal onderdeel van de wereldwijde klimaatoplossing. Zonder de Amazone kunnen we de opwarming van de aarde niet in toom houden. ⁣

De Amazone heeft meer nodig dan onze gebeden. Dus wat kan JIJ doen? ⁣

✔ Als noodhulp, doneer aan frontlinie Amazon-groepen die het bos verdedigen. ⁣
✔ Overweeg om een ​​regelmatige supporter te worden van de bosbouwinitiatieven van de Rainforest Alliance in de meest kwetsbare tropische bossen ter wereld, waaronder de Amazone; deze aanpak is veruit de meest effectieve verdediging tegen ontbossing en natuurlijke bosbranden, maar het vereist een diepe, langdurige samenwerking tussen de gemeenschappen en de publieke en private sector. ✔ Blijf op de hoogte van dit verhaal en blijf berichten delen, nieuwsagentschappen en beïnvloeders taggen. ⁣
✔ Wees een bewuste consument en zorg voor bedrijven die zich inzetten voor verantwoorde toeleveringsketens. veeteelt is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing door Amazon.
✔ STEM voor de verkiezingstijd op leiders die de urgentie van onze klimaatcrisis begrijpen en bereid zijn gewaagde actie te ondernemen – inclusief krachtig bestuur en toekomstgericht beleid.⁣

Hieronder zijn verontrustende posts:

View this post on Instagram

#Regram #RG @earthalliance #EarthAlliance, launched in July by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has formed an emergency Amazon Forest Fund with a commitment of $5 million dollars to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the life-sustaining biodiversity of the Amazon against the surge of fires currently burning across the region. Join Us. 100 percent of your donation will go to partners who are working on the ground to protect the Amazon. Earth Alliance is committed to helping protect the natural world. We are deeply concerned about the ongoing crisis in the Amazon, which highlights the delicate balance of climate, biodiversity, and the wellbeing of indigenous peoples. To learn more or to donate, please visit ealliance.org/amazonfund (see link in bio) Photos: @chamiltonjames, @danielbeltraphoto 2017

A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on

View this post on Instagram

#Regram #RG @rainforestalliance: The lungs of the Earth are in flames. ? The Brazilian Amazon—home to 1 million Indigenous people and 3 million species—has been burning for more than two weeks straight. There have been 74,000 fires in the Brazilian Amazon since the beginning of this year—a staggering 84% increase over the same period last year (National Institute for Space Research, Brazil). Scientists and conservationists attribute the accelerating deforestation to President Jair Bolsonaro, who issued an open invitation to loggers and farmers to clear the land after taking office in January.⁣ ⁣ The largest rainforest in the world is a critical piece of the global climate solution. Without the Amazon, we cannot keep the Earth’s warming in check. ⁣ ⁣ The Amazon needs more than our prayers. So what can YOU do?⁣ ⁣ ✔ As an emergency response, donate to frontline Amazon groups working to defend the forest. ⁣ ✔ Consider becoming a regular supporter of the Rainforest Alliance’s community forestry initiatives across the world’s most vulnerable tropical forests, including the Amazon; this approach is by far the most effective defense against deforestation and natural forest fires, but it requires deep, long-term collaboration between the communities and the public and private sectors. ✔ Stay on top of this story and keep sharing posts, tagging news agencies and influencers. ⁣ ✔ Be a conscious consumer, taking care to support companies committed to responsible supply chains.⁣ Eliminate or reduce consumption of beef; cattle ranching is one of the primary drivers of Amazon deforestation. ✔ When election time comes, VOTE for leaders who understand the urgency of our climate crisis and are willing to take bold action—including strong governance and forward-thinking policy.⁣ ⁣ #RainforestAlliance #SaveTheAmazon #PrayForAmazonia #AmazonRainforest #ActOnClimate #ForestsResist #ClimateCrisis ?: @mohsinkazmitakespictures / Windy.com

A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on