marco borsato

Marco Borsato vervolgd! "Slachtoffer is dochter van toenmalige werknemer"

Algemeenjul 27 2023, 9:49
Het Openbaar Ministerie (OM) komt na bijna twee jaar met de beslissing in de zaak tegen Marco Borsato . De zanger wordt vervolgd, hij wordt ervan verdacht het slachtoffer onzedelijk te hebben betast. Dit wordt ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige.

Marco Borsato vervolgd

Er zijn ook meer details bekend geworden: Yvonne Coldeweijer plaats op haar Juicekanaal dat "de vrouw waar het om gaat de dochter is van een toenmalige werknemer van Marco Borsato. De dame in kwestie heeft aangifte gedaan en John van den Heuvel heeft dit gebracht in de Telegraaf op 14 december 2021."
Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van het plegen van ontuchtige handelingen. Bij aanranding gaat het dan om ongewenst aanraken van geslachtsdelen. Yvonne: "Marco zou zich als vaderfiguur hebben opgesteld in het !even van het meisje. Hij heeft de aantijgingen altijd ontkend, maar het OM ziet nu toch aanleiding om hem te vervolgen. Na al dat lange wachten kan ik me voorstellen dat dit nieuws SHOCKING is voor veel mensen. Voor mij niet. lk kan niet wachten tot het bewijs in de rechtbank zal worden geopenbaard."

Tegenaangifte

Marco Borsato doet een tegenaangifte tegen de vrouw (22) die hem aanklaagde wegens ‘onzedelijke betastingen’. De zanger heeft haar aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht.

The Voice

Een maand voordat YouTube-serie BOOS misstanden rondom The Voice of Holland aan het licht stelde, waarbij Marco’s naam ook genoemd werd. In het programma kwamen tientallen vrouwen aan het woord die Marco, Ali B en Jeroen Rietbergen en een regisseur beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de talentenjacht. Afgelopen maart werd bekend dat Marco Borsato hier niet voor wordt vervolgd.
afbeelding van whatsapp op 2023 09 27 om 121948