‘Agressievere variant coronavirus bestormt Europa’

Agressievere variant Coronavirus bestormt Europa

Er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder nieuwe ontwikkelingen in het onderwerp ‘coronavirus’. Als het geen nieuwe maatregelen zijn, dan zijn het (gelukkig) wetenschappelijke ontdekkingen. Vandaag is bekendgemaakt dat de variant van het virus dat Europa bestormd heeft, een andere variant is dan het virus dat eind vorig jaar in Wuhan ontdekt werd. Zo blijkt de Europese variant veel agressiever te zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten. Daar verspreidt het coronavirus zich namelijk ook nog snel. De verschillende varianten worden door wetenschappers als een verklaring gezien voor waarom het virus in China makkelijker onder controle te krijgen was.

Coronavirus 2.0

Uit onderzoek van zowel een Zwitserse als een Amerikaanse studie, is gebleken dat de variant van het coronavirus in de Verenigde Staten en Europa zich veel sneller verspreidt, dan de variant in China. Wetenschappers beschreven het fenomeen als hetzelfde virus, maar dan ‘alsof het een turboknop heeft gekregen’. Deze variant van het coronavirus is gelukkig niet dodelijker. Daarnaast zijn ook de symptomen niet erger dan van de variant in China. Het virus in de VS en in Europa verspreidt zich alleen sneller.

Dat is dan ook de reden dat wetenschappers vermoeden dat de verspreiding van het coronavirus in China veel sneller opgelost kon worden. In Wuhan mogen ze namelijk alweer naar festivals, terwijl bij ons nog steeds de gehele horeca op slot zit. Het is onduidelijk wat deze nieuwe bevindingen precies betekenen. Wetenschappers geven ook aan dat de verschillen in varianten van het coronavirus niet alles verklaren. Tot nu toe wordt dit alleen gezien als mogelijke verklaring voor waarom het virus zo hardnekkig is in Europa en in de Verenigde Staten.

In Wuhan hebben ze het virus zelfs zo goed onder controle dat het een toeristische hotspot is geworden!

Bron: Welingelichtekringen
Beeld: eastautonews.com