Skip to main content

Een versoepelde nieuwe maatregel voor jongeren is vandaag aangekondigd. De jongeren die voor het eerst een ‘licht vergrijp’ plegen, zoals bijvoorbeeld een winkeldiefstal, hoeven niet meer mee naar het politiebureau.

Er komt een landelijke proef voor een nieuwe aanpak: jongeren krijgen voortaan eerst alleen een mondelinge waarschuwing. Dat geldt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze regel is alleen voor het strafbare feit als het een “licht en eenvoudig karakter” heeft.

Onderzoek van de Kinderombudsman concludeert: “Het aanhouden en vasthouden van een minderjarige kan grote impact hebben op zowel het kind als de ouders,Het wordt als buitenproportioneel ervaren en heeft soms psychische gevolgen voor de minderjarige.”

“We hebben gekeken hoe we dit op een zo goed mogelijke wijze kunnen oplossen zonder dat ze er zomaar vanaf komen” “In een proef in 2018 hebben we gezien dat een gesprek met ouders en kind ook effect heeft.”

Bron: NOS

Leave a Reply