Skip to main content

FaceCulture had een uitgebreid interview met Brainpower en Mr Polska waarin de mannen veel vragen beantwoordden over o.a. hun carriere, toekomst, de scene en meer.

Hierboven is deel 1 van Mr Polska’s interview te zien, de rest en het interview met Brainpower zie je hieronder:

Brainpower Interview:

Leave a Reply